High Fashion
2011PhotoGrapher: Kim Suk Jun (Vivast)
Model : Lim Ji ye
Hair, Make up Artist : Hong Min Chul